Informace o nástupu do Domova mládeže

Sdělujeme Vám, že nástup do Domovů mládeže Neklanova 32, Praha 2 a Husova 3, Praha 1 a Pobřežní 323, Praha 8 je dne 31.8.2022 od 16:00 do 20:00 hodin. 

 

 

Při nástupu do Domova mládeže je nutné přivézt:

 

Zájemci o ubytování 2022/2023

Naše školské zařízení ubytovává žáky středních a studenty vyšších odborných škol. Ubytování je poskytováno i talentovaným žákům základních škol. 

Doporučujeme Vám se seznámit s následujícími dokumenty: žádost do DM, podmínky ubytování a stravování, pokyny k nástupu do DM, souhlasné prohlášení a vnitřní řád domova. 


Jak probíhá přijetí žáka k ubytování?

1) Předpokladem k tomu, aby se domov začal zabývat Vaší žádostí o ubytování, je její podání . Tiskopis naleznete buď na stránce Dokumenty ke stažení - pozor na školní rok! Dále si jej můžete vyzvednout na našich pracovištích, nebo jej zaslat elektronicky na hlavní stránce našich webových stránek www.dmneklanova.cz

Žádost je třeba doručit na adresu DM, a to buď osobně, nebo poštou na adresu Neklanova 32/Husova 2/Pobřežní 323 (podle výběru pracoviště). Při podání elektronické žádosti, nám tiskopis přijde automaticky na email. 

2) Termíny:

- žádost na nový školní rok je nutné podat do 31. května, poté následuje proces rozmístění žáků na jednotlivé pokoje

- sdělení o přijetí/nepřijetí a případně veškeré informace k podmínkám a nástupu k ubytování obdrží přijatí do konce června;


- pokud je žádost podána po uzávěrce 31. 5. nebo i v průběhu školního roku, tak doba a celkové vyřízení žádosti o ubytování závisí od ústní či telefonické dohody (ne vždy je možné z kapacitních důvodů žáka umístit)

- při umisťování na jednotlivé pokoje se snažíme postupovat podle vnitřních pravidel, z nichž to hlavní je - žáci stejného věku, či ze stejné školy na společný pokoj. Po uzávěrce žádostí však může být lůžková kapacita omezena a žák je umístěn tam, kde je volno.

3) Informace pro ubytované

Je-li žádost kladně vyřízena, tak je zákonnému zástupci žáka zaslán e-mail (který byl uveden v Žádosti o ubytování a stravování v DM) s přístupovým heslem pro otevření potřebných dokumentů k ubytování.