Informace o povinném subjektu

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb.

1. Název subjektu

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32

2. Důvod a způsob založení

Organizace poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. Součástí organizace je i školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.

Domov mládeže je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazen do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací.

Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura

organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Poštovní

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklanova 32
Neklanova 32
128 00 Praha 2

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny od 6.30 do 14.00

 
Vychovatelna: Po, Út, St, Čt od 8.00 do 20.00  
                   Pá od 8.00 do 14.00
                   Ne od 16.00 do 22.00

4.4 Telefonní čísla

Ústředna 224 915 532

Ředitel 606 698 555

Ekonomka 606 698 552

4.5 Číslo faxu

224 915 533

4.6 Adresa webu

www.dmneklanova.cz

4.7 Adresa e-podatelny

 –

4.8 Další elektronické adresy

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu 2002020004/6000

6. IČ

65 992 351

 

IZO 600 027 376

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

 

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Vnitřní řád domova mládeže


Celoroční plán činnosti domova mládeže 2022-23


8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2022
Výkaz zisku a ztrát 

9. Žádosti o informace

Kontakty

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu domova mládeže (adresovat řediteli domova mládeže).

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu domova mládeže (adresovat řediteli), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

Správní řád

12. Formuláře

Dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách vychovatelnaN@dmneklanova.cz, vychovatelnaH@dmneklanova.cz, jídelna@dmneklanova.cz, hospodarka@dmneklanova.cz nebo reditel@dmneklanova.cz.  

Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané přepisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 S. správní řád

Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

Vnitřní řád domova mládeže

Organizační řád

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

viz. Směrnice

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 —

16. Licenční smlouvy

 —

17. Výroční zprávy

Výroční zprávy