Ceník a platby

 

Celkový přehled cen za ubytování (měsíční):

dvoulůžkový pokoj 1600,-Kč
třílůžkový pokoj 1300,-Kč
čtyřlůžkový pokoj 900,-Kč
   První úhrada za ubytování do DM činí 2 x měsíční platba podle druhu pokoje (měsíc září + vratná záloha - může být využita k zaplacení ubytování na červen).

Následná úhrada za ubytování se provádí nejlépe trvalým příkazem, nejpozději ke 20. dni v měsíci. Jde vždy o platbu na nadcházející měsíc.

Viz. Smlouva o ubytování a stravování v Domově mládeže
Celkový přehled cen za stravování:

Věk žákyně Snídaně + přesnídávka Oběd Svačina+večeře+druhá večeře Celkem KČ
strávníci 11-14let 28,- 34,-  38,- 100,-
strávníci 15 a více let 29,- 37,-  45,- 111,-

 

První úhrada za celodenní stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, večeře a svačina) do DM činí 5200,-Kč – (2 x měsíční platba podle věku strávníka za měsíc září + vratná záloha - může být využita k zaplacení stravování na červen). 

První úhrada za stravování - polopenzi (snídaně, přesnídávka, večeře a svačina) do DM činí 3400,-Kč – (2 x měsíční platba podle věku strávníka za měsíc září + vratná záloha - může být využita k zaplacení stravování na červen). 

Následná úhrada za stravování se provádí nejlépe trvalým příkazem, nejpozději ke 20. dni v měsíci. Jde vždy o platbu na nadcházející měsíc. 


 

Způsob placení ubytování a stravného do DM 

 

Platba za ubytování musí být uhrazena do 14. dnů od podání přihlášky a poslání smlouvy o ubytování a stravování. Platby za stravné uhraďte do 31. 7. 2021. Pokud úhrada nebude převedena na bankovní účet, bude rezervace stornována. Smlouvu lze stornovat do 30 dnů před nástupem, jinak záloha propadá.


Prodlení s platbou za poskytnuté ubytování a celodenní stravování delší než dva měsíce je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany domova mládeže.